คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดระยอง


วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ บ้านเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานอนุกรรมการ พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา พลเรือโท สิริบุญ สุคนธมาน และอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมทั้งร่วมรับฟังเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน