ข่าวเชียงใหม่

“ตัดช่อทำรายได้เพิ่มกับสวนลำไยจอมทองเชียงใหม่”

“ตัดช่อทำรายได้เพิ่มกับสวนลำไยจอมทองเชียงใหม่”
วันที่3พฤษภาคม2561 เวลา 11.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมแปลงเรียนรู้การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรกรต้นแบบ นายสุธรรม อ๊อดต่อกัน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ซึ่งผลิตลำไยบนเนื้อที่ 30 ไร่ โดยทำลำไยคุณภาพใช้เทคนิคการตัดแต่งช่อเพื่อให้ได้ลำไยคุณภาพ ในปีที่ผ่านมาโดยแบ่งทำจำนวน 9ไร่ ผลที่ได้นั้นจากเดิมขายได้ประมาณ 18-19บาท/กิโลกรัม ทำรายได้ประมาณ 340,000 แต่พอตัดแต่งช่อคุมคุณภาพขนาดผล โดยมีบริษัทเอกชนมาทำสัญญาซื้อขายถึงในจำหน่ายได้ ราคาเฉลี่ยที่ 30 บาท/กิโลกรัมทำรายได้เพิ่มมา 520,000 บาท นอกจากนี้นายประชัน ปันคำ เกษตรอำเภอจอมทอง ยังให้ข้อมูลว่าที่แห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยมีองค์ฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 5 ฐานการเรียนรู้อาทิ การชักนำลำไยให้ออกดอก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การประกอบอาชีพเสริม ตัดแต่งกิ่งลำไย โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากทางภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมให้บุคคลที่สนใจเข้ามเรียนรู้และจะมีการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ขึ้นในวันที่17พฤษภาคม 2561เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปจึงขอเรียนเชิญเกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจเที่ยวชมกิจกรรมดีๆเพื่อนำไปต่อยอดทางอาชีพปรับใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรต่อต่อไป

cr @สมพล แสนคำ