โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ฉลองครบรอบ 23 ปี จัด มหกรรมสุขภาพ 23 ปี สุขภาพดีไปด้วยกัน”


โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ฉลองครบรอบ 23 ปี จัด มหกรรมสุขภาพ 23 ปี สุขภาพดีไปด้วยกัน”

ภายใต้แนวคิด #HealthyTogether สุขภาพดีไปด้วยกัน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างรอบด้าน พร้อมเปิดตัวมาสคอตใหม่ และโครงการเพื่อตอบแทนสังคม

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Be Healthy Fair 2018: มหกรรมสุขภาพ 23 ปี สุขภาพดีไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปีของการดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า “Be Healthy Fair หรือ งานมหกรรมสุขภาพ เป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านมอบความไว้วางใจให้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเป็นผู้ดูแลสุขภาพ โดยปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2561 ภายใต้แนวคิด “#HealthyTogether สุขภาพดีไปด้วยกัน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ผ่านการจัดกิจกรรมมากมายภายในงาน รวมถึงโครงการเพื่อตอบแทนสังคมทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ #HealthyTogether ตอน Heart to Heart การให้ความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ CPR ที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ โครงการ #HealthyTogether ตอน Safe Ride Together ขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน และโครงการ Marine Safety: Safe Your Spine เที่ยวทะเลสุขใจ สบายหลัง สบายใจ ทุกโครงการที่เราตั้งใจจัดขึ้น ล้วนมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้กับคนในชุมชน เพื่อมีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ห่างไกลจากโรค และลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น”


นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตให้ความสำคัญกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ในแต่ละปีจังหวัดภูเก็ตมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากที่มาชื่นชมความสวยงามของท้องทะเล จึงได้เกิดโครงการ “Marine Safety: Safe Your Spine เที่ยวทะเลสุขใจ สบายหลัง สบายใจ” ขึ้น โดยมีแนวคิดในการให้ความรู้ที่ถูกต้องด้านการปฏิบัติตัวเมื่อต้องโดยสารเรือเร็ว หรือ Speed Boat และอบรมทักษะด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแก่ผู้ประกอบการ มัคคุเทศก์ รวมถึงผู้ที่สนใจ เพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดกับกระดูกสันหลัง โดยมีนายแพทย์นโรตม์ ตรีณรงค์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกสันหลัง สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมเป็นวิทยากร โครงการนี้เริ่มให้การอบรมแก่กลุ่มผู้ประกอบการและมัคคุเทศก์ในเดือนพฤษภาคมนี้ รวมถึงมีการมอบ Spinal Board หรือกระดานสำหรับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บให้แก่หน่วยงานราชการที่มีพื้นที่ติดทะเล เพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุทางทะเล อันจะช่วย

ยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และยุทธศาสตร์เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ”
“ขณะเดียวกันจากการติดตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนของประเทศไทย เราพบว่า จำนวนยอดผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจนกลายเป็นผู้พิการนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุดในโลก โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในฐานะเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพ จึงตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว เกิดเป็นแนวคิดของโครงการ “#HealthyTogether ตอน Safe Ride Together ขับขี่ปลอดภัยไปด้วยกัน” โดยเริ่มจากการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพื่อรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกกันน็อค การปฏิบัติตามกฎจราจร การให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวเมื่อประสบอุบัติเหตุ และการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุทางถนน โดยผสานเอาความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และพยาบาลด้าน Trauma หรือการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุของทางโรงพยาบาล เข้ากับรูปแบบกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยโครงการนี้จะเริ่มในเดือนกรกฎาคม ครอบคลุมพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 อำเภอของภูเก็ต นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลฯ ยังได้จัดทำเพลงพิเศษขึ้น คือ เพลง พ.ร.บ. ดี๊ดี ที่ได้โกไข่ หรือคุณจุมพล ทองตัน ศิลปินชื่อดังของภูเก็ต มาแต่งเนื้อร้องและทำเพลงให้ เพื่อช่วยสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิของตนเองเมื่อประสบภัยจากรถอีกด้วย”

“ในวาระที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอยู่คู่จังหวัดภูเก็ตครบรอบปีที่ 23 จึงมีการปรับรูปแบบสัญลักษณ์หรือมาสคอตประจำโรงพยาบาลใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและความศรัทธาของคนภูเก็ตที่เชื่อว่า จากสภาพภูมิศาสตร์ของเกาะภูเก็ต เมื่อมองจากมุมสูงนั้น จะมีลักษณะคล้ายพญามังกรทะเลหรือฮ่ายเหล็งอ๋อง ผู้เป็นเจ้าสมุทรแห่งเขตทะเลใต้ ทำหน้าที่ปกปักรักษาให้ชาวภูเก็ตมีความสุข ความเจริญมั่งคั่ง ทางโรงพยาบาลฯ จึงได้มาสคอตใหม่เป็นมังกรฮ่ายเหล็ง ที่ผสานเอาความเจริญทางด้านสถาปัตยกรรมแบบชิโน โคโลเนียล มาใส่ไว้ในลายปีกของมังกร จากนั้นได้เปิดให้ชาวภูเก็ตช่วยกันตั้งชื่อ เพื่อให้มาสคอตใหม่นี้เป็นของชาวภูเก็ตอย่างแท้จริง โดยมีชื่อว่า “บูกิต” ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชื่อเดิมของจังหวัดของภูเก็ต จากการเสนอชื่อของเด็กชายภูมิใจ วงศ์เสรี”


“นอกเหนือจากการจัดโครงการเพื่อตอบแทนชุมชนและการเปิดตัวมาสคอตใหม่แล้ว บรรยากาศการครบรอบปีที่ 23 ของโรงพยาบาล ยังมีการจำหน่ายชุดตรวจสุขภาพและบริการพิเศษต่างๆ ในราคาประหยัด ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยและเพศอีกด้วย ราคาเริ่มต้นเพียง 1,900 บาท และยังมีรายการตรวจเฉพาะทางเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ประชาชนสามารถเลือกตรวจได้ตามความต้องการ เช่น การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งชนิดต่างๆ อาทิ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ชัยมงคล สุวรรณวงค์ /จ.ภูเก็ต รายงาน