ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเที่ยวงาน อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน กับทุเรียนหลง-หลินลับแล ที่กำลังออกสู่ตลาด

เชิญเที่ยวงาน อุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน กับทุเรียนหลง-หลินลับแล ที่กำลังออกสู่ตลาด
วันนี้ (3 พ.ค.2561) ที่ห้องแคทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ จ.อุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางวิเชียร แหยมยินดี รองประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานอุตรดิตถ์แดนฝัน มหัศจรรย์ OTOP ช้อปฟิน งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีของจังหวัดอุตรดิตถ์


จังหวัดอุตรดิตถ์ มีทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายที่เป็นเสน่ห์แห่งล้านนาตะวันออกจาก 3 วัฒนธรรม คือล้านนา ล้านช้าง และไทยกลาง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่น งดงามไม่แพ้ใคร จึงมีผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้า OTOP มากมายที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สามารถเข้าสู่การแข่งขันทางการตลาดภายนอกได้ เป็นการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าพื้นถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และความยากจน สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ครัวเรือน


การจัดงานในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10–14 พ.ค.2561 ณ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปกว่า 200 บูท ของผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ทั้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนหลง-หลินลับแล ที่กำลังจะออกสู่ตลาด พร้อมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดอาหารประจำถิ่น มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอีกด้วย
*****นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว