ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าอวยพร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 58 ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน