คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย


วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ สาธารณรัฐลัตเวีย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการ พบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของลัตเวีย (Investment and Development Agency of Latvia-LIAA) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐลัตเวีย สิทธิพิเศษทางภาษี โอกาสทางธุรกิจ
ที่น่าลงทุนของไทย ซึ่งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน โดยมี Mr. Filips Talbergs (Export Promotion Division) และ Mr. Girts Blumers (Investment Project Division) ให้กล่าวต้อนรับและ
บรรยายสรุปข้อมูล

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน