สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “ผลักดันกฎหมาย เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน”


วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.15 นาฬิกา ณ ห้องส่ง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ บันทึกเทปสนทนาในรายการ “เคลียร์คัดชัดเจน” ในประเด็น “ผลักดันกฎหมาย เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน” ออกอากาศในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.30-21.00 นาฬิกา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน