ข่าวรัฐสภา

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 19.45 นาฬิกา นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมพิธีอำลานางปานี ยาท่อตู้ (H.E. Mrs. Pany Yathotou) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 19.45 นาฬิกา นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศ พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ร่วมพิธีอำลานางปานี ยาท่อตู้ (H.E. Mrs. Pany Yathotou) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ ซึ่งเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยสายการบิน Lao Airlines เที่ยวบินที่ QV-0445

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน