จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประกอบด้วย นายกล้านรงค์ จันทิก นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข นาย


วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ วัดคลองกล้วย บ้านคลองกล้วย หมู่ที่ 8 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประกอบด้วย นายกล้านรงค์ จันทิก นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข นายชาญวิทย์ วสยางกูร พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ลงพื้นที่พบปะประชาชน จำนวน 300 คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และแพร่ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ คณะฯ ได้ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะเเละให้คำเเนะนำการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน อีกทั้งได้รับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ถนนทรุดตัวจากการขุดคลอง ค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ เพื่อให้ทาง สนช. ช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน