ข่าวรัฐสภา

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดพิธีทบทวน กฎและคําปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวันกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวยืนสงบนิ่งเป็นรูปดอก เฟลอเดอลีส์ สัญลักษณ์ของลูกเสือ ส่งกำลังใจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี่ 13 ชีวิต ติดถ้ำ

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 จัดพิธีทบทวน กฎและคําปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวันกำเนิดลูกเสือไทย
พร้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวยืนสงบนิ่งเป็นรูปดอก เฟลอเดอลีส์ สัญลักษณ์ของลูกเสือ ส่งกำลังใจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี่ 13 ชีวิต ติดถ้ำ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2
(สพป.นศ. 2) จัดพิธีทบทวนกฎและคําปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวันกำเนิดลูกเสือไทย โดยกองลูกเสือจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งกองลูกเสือสำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีกว่า 320 คน ผู้กำกับจำนวน 87 คน
นายสมหมายสุดถนอม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ในฐานะประธานในพิธีได้กล่าวว่ากิจกรรมลูกเสือโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 9 ได้พัฒนาและประสบความสำเร็จมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปีนี้โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ได้เป็นตัวแทนไปประกวดระเบียบแถวระดับประเทศ ครูในฐานะผู้กำกับลูกเสือ คือนายนพดล นวลดำ ได้รับพระราชทานเข็มลูกเสือสรรเสริญชั้นที่ 3 และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากเสร็จพิธีทบทวน กฎและคําปฏิญาณ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นรูปดอก เฟลอเดอลีส์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลูกเสือส่งใจไปช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี่ ตามกฎของลูกเสือ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก เพื่อให้พวกเขามีความปลอดภัย กลับคืนอ้อมอกของพ่อแม่และได้เรียนรู้กิจกรรมของลูกเสือ ต่อไป