จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ด่านศุลกากรแม่สอด จังหวัดตาก คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความคืบหน้าการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 การค้าชายแดน การนำเข้าและการส่งออก การจัดตั้งโรงพักสินค้าและคลังสินค้าทัณฑ์บนพร้อมทั้งเยี่ยมชมบริเวณสะพานข้ามแม่นำ้เมยแห่งที่ 2

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน