Reporter&Thai Army

น่าน แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 ติดตามปัญหาไฟป่า หมอกควันพื้นที่จังหวัดน่าน พบลักลอบเผาเตรียมพื้นที่การเกษตร และเพื่อหาของป่า

น่าน แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 ติดตามปัญหาไฟป่า หมอกควันพื้นที่จังหวัดน่าน พบลักลอบเผาเตรียมพื้นที่การเกษตร และเพื่อหาของป่า
พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานประชุมขับเคลื่อน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ วิเคราะห์ข้อมูลปรับแผนรองรับสถานการณ์ไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนนี้ โดยมี พล.ตรีดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.น่าน หน่วยควบคุมไฟป่า เครือข่ายเสือไฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก 15 อำเภอในจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน

โดยที่ประชุมมีการสรุปถานการณ์การเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน ตั้งแต่ มกราคม – 3 มีนาคม 2562 เกิดจุดความร้อนจำนวน 385 จุด ใน 15 โดยสถิติ พบว่า 4 อำเภอได้แก่ อำเภอเวียงสา , อำเภอทุ่งช้าง , อำเภอปัว และ อำเภอนาน้อย เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวน และ ป่าอนุรักษ์ บ่อยครั้ง สาเหตุหลักมาจากการเผาทำลายขยะทางการเกษตรอย่าง เปลือกและซังข้าวโพด เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งลักลอบเผาในป่าเพื่อหวังของป่า อาทิ ผักหวาน และเห็ดเผาะ ซึ่งมีราคาสูงเป็นที่นิยมบริโภค ซึ่งพบพื้นที่ป่า เสียหาย ไปแล้วกว่า 2 พันไร่ 

ทั้งนี้ พลโทสุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ที่ผ่านมาใช้กลไกประชารัฐ ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกัน แก้ไขปัญหามุ่งเน้นการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และใช้การประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อทุกชนิด เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน แต่อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาชุมชนบนพื้นที่สูง ที่มีความจำเป็นต้องเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงชีพ แต่ยังทำในรูปแบบไร่เลื่อนลอย ซึ่งตรงนี้จะเร่งทางแนวทาง หาทางออกให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละพื้นที่ และอีกบางส่วนที่ลักลอบเผาป่าเพื่อมุ่งหาของป่ามาสร้างรายได้ ซึ่งตรงนี้จะได้ให้แต่ละพื้นที่พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งหากขอความร่วมมือแล้วยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้ อาจจะต้องมีการประกาศปิดป่าเพื่อควบคุมบุคคลเข้าออกรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนในห้วงประกาศการห้ามเผา

https://youtu.be/Wu73xrnG76w