ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ประกอบพิธีซักซ้อมพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระโกสินารายณ์

จ.ราชบุรี/ประกอบพิธีซักซ้อมพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมจัดขบวนรถเกียรติยศอัญเชิญอย่างสมพระเกียรติเสมือนจริง และเชิญชวนประชาชนร่วมรับขบวนตลอดเส้นทาง
(4 เม.ย.62) นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ดำเนินการในพิธี ทำการซักซ้อมในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระน้ำโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยประกอบพิธีเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อม ให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ตรงตามโบราณราชประเพณี

โดยลำดับขั้นตอนวันนี้เวลา 11.52 น. นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ถวายคำนับที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ ก่อนจะกล่าวบทสวดประกอบพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำคณะลงไปยังลานพิธีท่าน้ำสระน้ำโกสินารายณ์ พร้อมประกอบพิธีพลีกรรมน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระน้ำโกสินารายณ์ ก่อนจะอัญเชิญ ขึ้นไปยังรถสำหรับประดิษฐานน้ำศักดิ์สิทธิ์ฯ จำลอง ก่อนจะเคลื่อนขบวนรถยนต์อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระน้ำโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรีไปยัง พระอารามหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอ จังหวัดราชบุรี ด้วยระยะทางทั้งสิ้น 50 กิโลเมตร ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

สำหรับกำหนดการ จังหวัดราชบุรีจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น. และเคลื่อนขบวนรถอัญเชิญฯ ด้วยการจัดริ้วขบวน อย่างสมพระเกียรติ มาประดิษฐาน ณ พระอารามหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. จากนั้นจะประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ในเวลา 12.00 น. โดยจังหวัดราชบุรีได้เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดราชบุรี โดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาดังกล่าว
สำหรับประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ตามเส้นทางอัญเชิญน้ำอภิเษก สามารถตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วย ธงชาติ ธงตราสัญญาลักษณ์ และโต๊ะหมู่ถวายเครื่องราชสักการะ ณ ที่หน้าอาคารบ้านเรือนประชาชนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ.

สุพจน์ วรสหวัฒน์ภาพ/ข่าวจ.ราชบุรี/รายงาน