บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ปลัด จว.ล.พ.


เมื่อ 4 พ.ค.61, 0830 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัด จว.ล.พ., ,นายสมาน กองแก้ว นอภ.บ้านโฮ่ง และ พ.ต.อ.ดรณภพ ศิริชัย ผกก.สภ.บ้านโฮ่ง,พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการใน จว.ล.พ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการติดตามช่วยเหลือผู้กระทำความผิด และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จว.ล.พ. (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2561 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ ณ วัดกู่ขาว ม.15 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 104 คน

 

cr @Nopadol 3243 / Aey