จ.อุทัยธานี…!! พิธีเปิดโครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.อุทัยฯ และ จ.สุพรรณบุรี…[email protected]


จ.อุทัยธานี…!! พิธีเปิดโครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.อุทัยฯ และ จ.สุพรรณบุรี…[email protected] จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูในโครงการกองทุนการศึกษา จ.อุทัยธานี และ จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผูว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี นายศักดา แสงทอง ศึกษาธิการ จ.อุทัยธานี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการ จ.สุพรรณบุรี นายสัญชัย พวงมาลี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 นายณรงค์ พึ่งงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 พันเอกเพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศรี ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความเรียบร้อย จ.อุทัยธานี ข้าราชการครู ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีกระแสพระราชดำรัสกับประธานองคมนตรีและคณะว่า ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ในสถานศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนซึ่งครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ จะสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดี ด้วยกาาศึกษา โดยพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการกองทุนการศึกษา” ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการของ จ.อุทัยธานี 4 โรงเรียน ดังนี้ ร.ร.บ้านอีมาดอีทราย ร.ร.บ้านสมอทอง ร.ร.ห้วยขาแข้งวิทยาคม ร.ร.บ้านใหม่คลองอังวะ จ.สุพรรณบุรีมี 5 โรงเรียน ร.ร.บ้านพุน้ำร้อน ร.ร.บ้านละว้าวังควาย ร.ร.บ้านห้วยหินดำ ร.ร.บ้านกล้วย ร.ร.วัดคอกช้าง รวมครู 134 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และ จ.สุพรรณบุรี เขต 3….

 

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว…รายงาน @ แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897