จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดนครสวรรค์ ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ภายใต้การอำนวยการของ ดร.รัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอชุมแสง สนท.อ.ชุมแสง ร่วมกับ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดนครสวรรค์ ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุผู้พิการ ในเขตอำเภอชุมแสง จำนวน 4 ราย ซึ่งทั่ง 4 ราย ไม่สามารถจะเดินทางมาทำบัตรด้วยตนเอง เนื่องจากเปนผู้ป่วยติดเตียง ดังนั้นทาง กรมการปกครองอำเภอชุมแสง กับหน่วยราชการที่เกี่ยว ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียงทั่ง 4 ราย ประกอบด้วย
1.ด.ช.ชนกานต์ เสมือนโพธิ์ศรี อายุ 14 ปี ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 41 ม.2 ต.ไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
2.นายมาโนช เรืองเวช. อายุ 50. ปี ผู้ป่วยติดเตียง เลขที่ 136 ม.4 ต.ทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
3.นายชลอ คร้ามดี อายุ 70 ปีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 102 ม.8 ต.พันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
4.น.ส.น้ำทิพย์ คล้ายทอง อายุ 21 ปี ผู้พิการ บ้านเลขที่ 46/2 ม.5 ต.ทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
ทั้งนี้ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยพร้อมกับหน่วยให้บริการครั้งนี้ด้วย //////

ดร.รัฐพล ธุระพันธ์ ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้วภูธร รายงาน 0619525644 //////