Uncategorized

สุดเจ๋ง!!!โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดอบรมพนักงาน การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะบริการ

สุดเจ๋ง!!!โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดอบรมพนักงาน การเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะบริการ

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดวิทยากร มีความรู้ความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้า อบรม หลักสูตร” การเเก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะบริการ “ต่อพนักงานในสังกัด เพื่อนำไปปฎิบัติจริง

 

ณ ห้องประชุมเสมอมิตร โรงพยาบาล มิชชั่นภูเก็ต คุณพริ้มเพรา รัตนยันต์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร”การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะบริการ”คุณพริ้มเพรา ฯกล่าวว่าปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ต่างหันหน้าให้ความสำคัญกับการบริการ และใช้การบริการ เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ตลอดจนการสื่อสารที่ทันสมัย ทำให้ผู้รับบริการรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วเกิดการแข่งขันเเละการเปรียบเทียบเวลาและค่าใช้จ่าย ที่จะได้รับ ดังนั้นหากผู้ให้บริการทุกคนได้เรียนรู้ และมีเทคนิคการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นการรับฟังปัญหาการทำหน้าที่ตัวแทนองค์กร น้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น กล่าวคำขออภัยประสานงานแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหรือเร่งดำเนินการใดใดเพื่อให้ปัญหาของผู้รับบริการได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง ทันท่วงทีก็จะสามารถขจัดปัญหาข้อร้องเรียนได้ จากที่หน้างานโดยทันที เปลี่ยนความรู้สึกผู้รับบริการที่กำลังไม่พึงพอใจให้กลับมาเป็นความประทับใจได้ในเวลาขณะนั้น ที่สำคัญจะสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพของพนักงานการดูแลเอาใจใส่การบริการที่รวดเร็วทันใจก่อนที่ผู้รับบริการจะเดินทางกลับไปและสามารถรักษาความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการกลับมาใช้บริการในโอกาสต่อไป

 

โดยการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานของโรงพยาบาล การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร อาจารย์ชลธร บุญศรี เริ่มจากวันที่3-4และ14พ.ค.2561 จุดประสงค์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสื่อสารและการตอบสนองต่อความต่อสถานการณ์ โดยลดความขัดแย้ง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและทักษะการสื่อสารการบริการการรับมือและแก้ไขสถานการณ์ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เป็นมาตรฐานมีแนวโน้มทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถและความเชื่อมั่นต่อการนำเทคนิคการรับมือ และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปใช้กับการบริการเพื่อป้องกันปัญหาข้อร้องเรียน

ชัยมงคล สุวรรณวงค์ /จ.ภูเก็ต รายงาน