Uncategorized

สำรวจถ้ำผายาวเตรียมพัฒนาเป็นอันซีนเชียงราย

สำรวจถ้ำผายาวเตรียมพัฒนาเป็นอันซีนเชียงราย
นางภัทรวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน และ นายผจญ ใจกล้า สาธารณสุข
อำเภอพาน นำสมาชิกชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพานจำนวนกว่า 30 คัน ปั่นจักรยาน

จากที่ทำการชมรมในตลาดอำเภอพานเพื่อไปสำรวจถ้ำผายาว บ้านดงเจริญ ตำบลม่วงคำ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นถ้ำที่มีความยาวลึกกว่า 300 เมตร จัดว่าเป็นถ้ำที่มี
ความลึกที่มากที่สุดจากถ้ำที่สำรวจพบในจังหวัดเชียงราย เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณเชิง
เขาบ้านดงเจริญ จะพบกับน้ำตกถ้ำผายาวที่เกิดจากตาน้ำผุดออกมาจากโขดหินมีน้ำไหล
ตลอดปีหล่อเลี้ยงเกษตรกรรมเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านบริเวณเชิงเขาแห่งนี้ ต่อจากนั้น
เดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 600 เมตรตลอดเส้นทางก็จะพบกับพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นต่างๆ
เป็นเส้นทางที่เหมาะแก่การศึกษาธรรมชาติมีระบบนิเวศน์ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่ ทาง
ขึ้นมีบันไดจำนวน 331 ขั้นขึ้นไปยังจุดที่เป็นปากถ้ำ ก็จะพบว่ามีหินงอกหินย้อยที่กำลัง
เจริญเติบโตอยู่โดยชาวบ้านได้นำเชือกมาล้อมไว้ไม่ให้ใครเผลอไปเหยียบย่ำ เมื่อเดิน
ผ่านบันไดลงไปจะพบกับโถงภายในถ้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ 3 สนามฟุตบอล จุคนได้
กว่า 1,000 คน บรรยากาศภายในถ้ำเย็นสบาย ปลอดโปร่งมีลมโกรกเนื่องจากมีทาง
เดินทะลุไปปากถ้ำอีกด้านหนึ่ง มีหินงอกหินย้อยลักษณะแปลกตาตามจินตนาการของผู้พบ

เห็น บางก้อนลักษณะคล้ายรวงผึ้งติดอยู่ที่เพดานถ้ำ เมื่อเดินต่อไปผ่านโถงน้อยใหญ่จะมี
ทางแยกซ้ายขวา เมื่อเดินไปทางซ้าย ตลอดเส้นทางกว่า 200 เมตรจะพบกับหินงอกหิน
ย้อยที่กำลังเติบโตอยู่ มีลักษณะต่างๆเช่น เป็นรูปช้าง รูปม้า รูปพญานาค จุดที่เป็น
ไฮไลท์ของถ้ำจะมีก้อนหินย้อยขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 เมตร เนื้อสีขาวมีผลึก
คล้ายเพชรระยิบระยับเมื่อต้องกับแสงไฟ โดยนักท่องเที่ยวต้องหันหลังมองย้อนกลับไปยัง

ทิศทางของปากถ้ำถึงจะได้เห็นหินย้อยกลุ่มนี้ซึ่ง นายพีรพจน์ ฟังเสียง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดง
เจริญ ผู้นำทางได้ชี้ให้ผู้สื่อข่าวดู ตลอดเส้นทางก็พบว่ามีหินงอกหินย้อยที่ยังกำลังงอกอยู่
ชาวบ้านได้ขอวิงวอนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมถ้ำผายาวแห่งนี้โปรดอย่าเด็ดหินงอกหิน
ย้อยกลับไป และงดการขีดเขียนบนผนังถ้ำ การสลักชื่อเป็นที่ระลึก เมื่อเดินทางต่อไป
ยังด้านทิศขวาของถ้ำ จะมีแนวหินย้อยลดหลั่นเป็นลักษณะคล้ายนาขั้นบันได เมื่อเดินทาง

ต่อไปอีก 50 เมตร ก็จะถึงปากถ้ำบนหน้าผาอีกด้านหนึ่ง
นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ในระหว่าง
การปรับปรุง จะมีป้ายแหล่งท่องเที่ยวที่จะอธิบายว่าในถ้ำมีห้องต่างๆภายในถ้ำ มีจุดเด่น
ตรงไหนบ้าง อาจจะปรับปรุงที่กั้นหินงอกหินย้อยซึ่งกำลังเติบโตอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้

นักท่องเที่ยวเข้าไปเหยียบย่ำ จัดทำโบรชัวร์สถานที่ท่องเที่ยว ค่อยๆทำไปดูว่านักท่อง
เที่ยวจะมีมากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกันก็จะมีกฎเกณฑ์กติกาการเข้ามาด้วย เช่น ไม่จับ
สัมผัสหินงอกหินย้อยที่กำลังเติบโตอยู่ มิฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นสีดำ กากเพชรต่างๆ
รวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติถูกทำลายหายไปด้ จากนี้ไปจะได้ร่วมกับ อบต.ม่วงคำ
ในการดำเนินการประสานของบประมาณเข้าไปพัฒนาตามแผนพัฒนา 4 ปีของอบต.
ม่วงคำ เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติถือเป็นอันซีน
เชียงรายที่พบใหม่ก็ว่าได้
จักรภัทร แสนภูธ รายงาน นราธิป เนตรคำ ถ่ายภาพ