ข่าวรัฐสภา

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บุคลากรภาครัฐจากต่างประเทศผู้สำเร็จการอบรมภาษาจีนและวัฒนธรรม รุ่นที่ 13

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 นาฬิกา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้าราชการรัฐสภา เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บุคลากรภาครัฐจากต่างประเทศผู้สำเร็จการอบรมภาษาจีนและวัฒนธรรม รุ่นที่ 13 จำนวนทั้งสิ้น 115 คน ประกอบด้วยข้าราชการจากประเทศไทยจำนวน 76 คน สปป.ลาว จำนวน 30 คน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 4 คน สาธารณรัฐแองโกลา จำนวน 4 คน และสาธารณรัฐซูรินัม จำนวน 1 คน

โอกาสนี้ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บุคลากรภาครัฐที่สำเร็จการศึกษา ใจความดังนี้ ขอให้ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาการอบรมภาษาจีนในรุ่นนี้ได้นำเอาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาและประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และประโยชน์ต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ การที่มีบุคลากรภาครัฐมาจากนานาประเทศและหลากหลายหน่วยงานย่อมเป็นผลดีให้ทุกท่านมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานซึ่งกันและกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน