ข่าวรัฐสภา

คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้าราชการรัฐสภา เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นางทาง ชุ่ยหยิง ผู้แทนอธิบดีสำนักงานกิจการจีนโพ้นทะเล

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Xiamen Yeohwa สาธารณรัฐประชาชนจีน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้าราชการรัฐสภา เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ นางทาง ชุ่ยหยิง ผู้แทนอธิบดีสำนักงานกิจการจีนโพ้นทะเล

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศที่มีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีนจนสามารถใช้ภาษาจีนในการแนะนำตัวเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าหากประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถสื่อสารเป็นภาษาเดียวกันได้ก็จะยิ่งเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศให้มั่นคงและแน่นแฟ้นยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน