กระทรวงการคลัง สาธารณรัฐเอสโตเนีย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น) ณ กระทรวงการคลัง สาธารณรัฐเอสโตเนีย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการ รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ Mr. Thomas Auväärt อธิบดีกรมนโยบายตลาด การคลัง (Financial Markets Policy Department) กระทรวงการคลัง และ Mr. Kaarel Eller เกี่ยวกับการดำเนินงานของกระทรวงการคลังสาธารณรัฐเอสโตเนีย

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน