จังหวัดสมุทรปราการ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน


วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร (เขต 15) นำโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน 160 คน โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และนายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ
จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ได้ร่วมกันเสนอเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคง มีประเด็นสำคัญคือ การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการมีส่วนร่วมและการรับฟังเสียงของประชาชน

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน