ข่าวเชียงใหม่

ถก 3 ปัญหาใหญ่ งานประเพณี “เตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมีพรบรมธาตุ” ปี 2561 ถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา

ถก 3 ปัญหาใหญ่ งานประเพณี “เตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมีพรบรมธาตุ” ปี 2561 ถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมา ทั้งปัญหาการจราจร โรงทานไร้ระเบียบ และปัญหาขยะ ระบุปีที่แล้วเพียงชั่วข้ามคืน มีขยะเรี่ยราดรวมกันได้มากกว่า 27 ตัน หลวงพ่อพระธรรมเสนาบดี มอบให้คณะกรรการจัดงานฝ่ายฆราวาส ทั้งตำรวจภูพิงค์ จราจร เทศบาลสุเทพ และหน่วยงานต่างๆร่วมกันหาทางแก้ไข ได้มติผู้จะไปตั้งโรงทานต้องลงทะเบียน พร้อมจัดระเบียบการจราจรเข้มข้น
เมื่อบ่ายวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ศาลาอเนกประสงค์ข้างพระธาตุเจดีย์ วัดโลกโมฬี ถ.มณีนพรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และประธานมูลนิธิพระบรมธาตุ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ และสมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี 2561วันสำคัญของโลก ซึ่งประเพณีเดิน(เตียว)ขึ้นดอยสุเทพมีคืนก่อนวันวิสาขบูชาเป็นประจำต่อเนื่องมานับร้อยปีแล้ว โดยพระธรรมเสนาบดีเปิดการประชุมแล้วมอบให้ผู้แทนฝ่ายสงฆ์ ประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัดต่างๆที่มาร่วมประชุม ได้ปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนจากเทศบาลตำบลสุเทพ เมืองแม่เหียะ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย กลุ่มงานตำรวจจราจรภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจ สภ.ภูพิงค์ ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษา-โรงเรียนต่าง ๆ

ทั้งนี้ ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานผ้าไตรจำนวน 10 ไตร เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ ส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดถึงองค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดงานขึ้นให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมาเป็นประจำทุกปี พระธรรมเสนาบดี ได้อนุโมทนาและขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่าย เนื่องจากงานนี้เป็นงานใหญ่มีประชาชนเข้าร่วมนับแสนคน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ทางคณะสงฆ์จึงได้เรียนเชิญตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือกัน เพื่อร่วมกันสืบสานงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุเจ้าให้เกิดความงดงามสืบต่อไป
การจัดงานไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม ศกนี้ โดยวันที่ 23 พฤษภาคม คณะกรรมการมอบหมายให้เทศบาลตำบลสุเทพ อัญเชิญน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทาน จากพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร มาถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่เวลา 16.00 น. แล้วอัญเชิญโดยรถประดับไปประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคมเวลา 09.00 น.ทุกวันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสรงพระราชทาน สำหรับวันที่ 28 พฤษภาคม เวลา 18.30 น. จะอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานมาตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อม ณ บริเวณข่วงครูบาศรีวิชัย พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน จากนั้นจะมีการถวายเครื่องสักการะครูบาศรีวิชัย ก่อนที่ประธานจะตีกลองชัยมงคลเปิดงานปล่อยขบวนรถบุษบกแห่อัญเชิญน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน และเครื่องสักการะ เดินเท้าขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 19.59 น. ร่วมกับศรัทธามหาชน “เตียวขึ้นดอย” อย่างพร้อมเพรียง
ขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทานจะขึ้นสู่มณฑปพระบรมธาตุดอยสุเทพ เวลา 01.30 น.ของวันใหม่ที่ 29 พฤษภาคม อันเป็นวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เหนือ โดยตามรายทาง 11 กม.เศษ เปิดให้ประชาชน องค์กร/กลุ่ม ชมรม สมาคม บริษัทห้างร้านต่างๆ เปิดโรงทานอาหาร น้ำดื่ม มีการจัดซุ้มนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมประกอบ รุ่งเช้าเวลา 06.30 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรหน้าบันไดนาค และหน้ามณฑปฯเปิดให้ประชาชนสรงน้ำพระธาตุจำลอง ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม เวลา 17.30 น.จะประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน พระบรมธาตุดอยสุเทพ ต่อด้วยพิธีปทักษิณรอบพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา เป็นเสร็จพิธี  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากพระธรรมเสนาบดี เปิดประชุมเตรียมงานแล้วได้มอบให้นายวัลลภ นามวงศ์พรหม และพระครูสิริเจติยานุกุล และคณะกรรมการจัดงาน ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้หารือถอดบทเรียนจากการจัดงานประเพณีปีที่แล้วที่มีปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้งานปีนี้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม เพื่อบูชาสักการะพระบรมธาตุเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ จึงให้งดการดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่ทางขึ้นจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ในขบวนหรือนอกขบวนที่จะเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพขอให้แต่งกายเหมาะสม สำรวม และร่วมกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ วัสดุ เศษอาหารเรี่ยราดบนเส้นทาง โดยที่ตัวแทนจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำรวจจราจร และตำรวจ สภ.ภูพิงค์(พื้นที่รับผิดชอบ) ได้ระบุปัญหาใหญ่ 3 ประการที่จะต้องมีการแก้ไขให้ได้ คือ 1. ปัญหาการจราจร การจัดระเบียบรถสี่ล้องแดง และรถกู้ภัยขึ้น-ลง 2.การจัดระเบียบโรงทานอาหาร-น้ำดื่ม และ 3.การจัดการปัญหาขยะซึ่งทุกปีมีปริมาณมาก
ในที่ประชุมเห็นพ้องกันเป็นมติ เรื่องการจัดระเบียบการจราจร จะห้ามรถทุกชนิดขึ้นดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. โดยจราจรจะปิดเส้นทางสี่แยกภูคำให้เป็นวงเวียน และรถสามารถไปได้ถึงหน้า มช.จะต้องวกกลับ ส่วนรถโรงทานให้ขึ้นไปได้ ตั้งเต้นท์ และวางสิ่งของบนไหล่ทาง ไม่ให้วางกลางถนน รถกู้ภัยให้จอดไหล่ทาง ไม่ให้เป็นรถขนโรงทาน เมื่อรับผู้เจ็บป่วยลงมาก็ไม่ควรรับผู้ป่วยคันละคนขอให้พิจารณาความเหมาะสม รถสี่ล้อแดงที่จะขึ้นไปรอรับผู้โดยสารลงมาก็ให้ขึ้นไปก่อน มีการติดป้ายอนุญาตให้ชัดเจน เนื่องจากเกิดปัญหาการจราจรทุกปี ส่วนเรื่องโรงทานซึ่งมีเพิ่มทุกปีจากความศรัทธาและเสียสละของผู้ใจบุญ ก็จะขอให้มีการลงทะเบียนที่สำนักงานอุทยานดอยสุเทพ-ปุย(หน้าข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย)ก่อน เพื่อให้ทราบปริมาณอาหาร น้ำดื่ม วัสดุต่างๆ พร้อมกำหนดจุดตั้งและชี้แจงให้ตั้งวางอย่างเป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินบนถนน ทั้งนี้รถโรงทานจะต้องขึ้นไปก่อนเวลา 16.00 น. ส่วนปัญหาขยะปีที่แล้วมีถึง 27 ตันเพียงชั่วข้ามคืน ซึ่งล้วนมาจากการรับประทานอาหารน้ำดื่มจากโรงทานแล้วทิ้งลงนอกถุงดำจนเกลื่อนกระจายทั่ว โดยที่ประชุมเห็นว่าผู้ที่เข้าร่วมขบวนจำนวนมากเป็นพี่น้องชาวไทใหญ่ จึงจะขอให้ตัวแทนรายการวิทยุชนเผ่า สวท.เชียงใหม่มาเป็นโฆษกหน้างาน และร่วมกันประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาด อย่างไรก็ตามปัญหาขยะนั้น ที่ประชุมแจ้งว่าได้มอบให้เทศบาลตำบลสุเทพเป็นผู้รับผิดชอบ จะเชิญประชุมหารือวางแผนแก้ไขในเร็ววันต่อไป.

บรรยายภาพ
เตียวขึ้นดอย
พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานประชุมเตรียมงานประเพณี “เตียวขึ้นดอยไหว้สาป๋าระมีพรบรมธาตุ” ปี 2561 ที่ประชุมระบุ 3 ปัญหาทั้งการจราจร โรงทานไร้ระเบียบ และขยะเกลื่อน เพียงชั่วข้ามคืนปีที่แล้ว มีกว่า 27 ตัน ทั้งอุทยาน ตำรวจ จราจร ภูพิงค์ เทศบาลสุเทพ และหน่วยงานต่างๆจะร่วมกันหาทางแก้ไขตามข่าว.

 

 

 

cr @Bunyarit Tulapanpong