การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดเชียงใหม่ “ราชสีห์นครพิงค์ลีก 2018”ครั้งที่ 1


การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนภูมิภาค) จังหวัดเชียงใหม่
“ราชสีห์นครพิงค์ลีก 2018”ครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00-19.30 น.

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย(ส่วนภูมิภาค)จังหวัดเชียงใหม่ “ราชสีห์นครพิงค์ลีก 2018”ครั้งที่ 1 โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเชียงใหม่ วอร์ริเออร์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ในฐานะผู้จัดงานได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ , การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเข้าการแข่งขันฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสนองนโยบายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีดำริให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกกำลังให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศต่อไป ในการแข่งขันฯ ได้แบ่งเป็น 8 ทีม ดังนี้

ทีมที่ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ (บราซิล)
ทีมที่ 2 การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ (เยอรมัน)
ทีมที่ 3 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ฝรั่งเศส)
ทีมที่ 4 ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (ญี่ปุ่น)
ทีมที่ 5 สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (อังกฤษ)
ทีมที่ 6 สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ไทย)
ทีมที่ 7 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (สเปน)
ทีมที่ 8 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (อาเจนตินา)

กำหนดการแข่งขัน
นัดที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30-19.30 น.
คู่ที่ 1 การไฟฟ้า vs การประปา คู่ที่ 2 สำนักงานจังหวัด vs ปกครอง คู่ที่ 3 ที่ดิน vs โยธา + พช. คู่ที่ 4 ปภ. Vs ท้องถิ่น
นัดที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30-19.30 น.
คู่ที่ 1 สำนักงานจังหวัด vs โยธา + พช. คู่ที่ 2 ที่ดิน vs ท้องถิ่น คู่ที่ 3 ปภ. Vs การประปา คู่ที่ 4 การไฟฟ้า Vs ปกครอง
นัดที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30-19.30 น.
คู่ที่ 1 ที่ดิน vs การประปา คู่ที่ 2 ปภ. Vs ปกครอง คู่ที่ 3 การไฟฟ้า vs โยธา + พช. คู่ที่ 4 สำนักงานจังหวัด Vs ท้องถิ่น
นัดที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30-19.30 น.
คู่ที่ 1 ปภ. Vs โยธา+ พช. คู่ที่ 2 การไฟฟ้า vs ท้องถิ่น คู่ที่ 3 สำนักงานจังหวัด vs การประปา คู่ที่ 4 ที่ดิน vs ปกครอง
นัดที่ 5 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30-19.30 น.
คู่ที่ 1 ที่ดิน vs สำนักงานจังหวัด คู่ที่ 2 ปกครอง vs การประปา คู่ที่ 3 การไฟฟ้า vs ปภ. คู่ที่ 4 โยธา+ พช. Vs ท้องถิ่น
นัดที่ 6 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30-19.30 น.
คู่ที่ 1 สำนักงานจังหวัด Vs ปภ. คู่ที่ 2 การประปา Vs โยธา+พช. คู่ที่ 3 ที่ดิน Vs การไฟฟ้า คู่ที่ 4 ปกครอง Vs ท้องถิ่น
นัดที่ 7 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30-19.30 น.
คู่ที่ 1 ที่ดิน Vs ปภ. คู่ที่ 2 ปกครอง Vs โยธา+พช. คู่ที่ 3 สำนักงานจังหวัด Vs การไฟฟ้า คู่ที่ 4 การประปา Vs ท้องถิ่น

cr @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์