Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม, องค์การคลังสินค้า จว.ล.พ. (อคส.) และ บ.เบทาโกร (มหาชน) จำกัด

เมื่อ 5 พ.ค.61, 0800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม, องค์การคลังสินค้า จว.ล.พ. (อคส.) และ บ.เบทาโกร (มหาชน) จำกัด สาขาภาคเหนือ ร่วมทำการตรวจสอบการ ส่ง – รับ การขนย้ายข้าวสารออกจากคลัง สิงโตทองไรซ์คอปอร์เรชั่น หลัง A 2 เลขที่ 111 ม.2 ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จว.ก.พ. (ตำบลต้นทาง) มาส่งมอบ ณ บ.เบทาโกร (มหาชน) จำกัด สาขาลำพูน 100/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. (ตำบลปลายทาง) จำนวน 7 คัน (รถบรรทุก พร้อมพ่วง) โดยเป็นข้าวสาร ปี 55/56 ซึ่งเป็นการซื้อขายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 2) โดยมีปริมาณข้าวสารฯ ที่ทำการขนส่งฯ จำนวน 224 ตัน มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๔ คน โดย บ.เบทาโกรฯ มียอด (โควต้า) รับข้าวสารฯ จำนวน 15,000 ตัน ซึ่งดำเนินการส่ง – รับ ข้าวสารฯ ไปแล้ว จำนวน 11,855 ตัน คิดเป็นร้อยละ 79.03 ทั้งนี้ไม่สามารถดำเนินการส่ง – รับ ข้าวสารฯได้ เนื่องจากข้าวสารฯ ในวันนี้ไม่ได้คุณภาพ (ข้าวสารเป็นมอดและมีสีแดง) ทาง บ.เบทาโกรฯ จึงไม่รับซื้อและทำการตีกลับส่งคืนไปยังคลังสิงโตทองไรซ์คอปอร์เรชั่น หลัง A 2 (ตำบลต้นทาง) เจ้าหน้าที่ องค์การคลังสินค้า จว.ล.พ. (อคส.) จึงได้ทำการแจ้งความลงบักทึกประจำวัน กับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม ไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ทางคลังสิงโตทองไรซ์คอปอร์เรชั่น หลัง A 2 (ตำบลต้นทาง) จะหยุดดำเนินการส่งข้าวสารดังกล่าว เป็นจำนวน 10 วัน เพื่อทำการอบมอด

cr @Nopadol 3243 / Aey