ข่าวรัฐสภา

จ.ชัยนาท ผอ. กกต.จว.ชัยนาท พร้อมหัวหน้างานฯได้ให้การต้อนรับสภาเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจ.ชัยนาท

น.ส พัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ. กกต.จว.ชัยนาท พร้อม
นายวงศ์เชื้อ วิเศษวงษาและนายประนม เทียนเจริญ
หัวหน้างานฯได้ให้การต้อนรับสภาเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจ.ชัยนาท พร้อมนี้ได้ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนเครือข่ายภาคประชาสังคม/องค์กรเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนรวมถึงองค์กรต่างๆในพื้นที่จ.ชัยนาท
ที่สนใจประสงค์จะช่วยเหลือการปฏิบัติงาน กกต.ขอเชิญยื่นจดรับรองเป็นองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบการเลือกตั้งให้สุจริต-โปร่งใส-เที่ยงธรรมต่อไป

****************************

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน