Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมด้วยกำลังพล และกำลังพลจาก ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ จว.ช.ม. (8 นาย) ร่วมกับ ราษฏร บ.ทาร้องเรือ ร่วมกันทำการซ่อมแซมศาลาปฏิบัติธรรม, กุฏิเจ้าอาวาสและกุฏิพระลูกวัด สำนักสงฆ์จามเทวีนิมิตร

เมื่อ 4 มิ.ย.61, 0830 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) พร้อมด้วยกำลังพล และกำลังพลจาก ร.7 พัน.1 ค่ายกาวิละ จว.ช.ม. (8 นาย) ร่วมกับ ราษฏร บ.ทาร้องเรือ ร่วมกันทำการซ่อมแซมศาลาปฏิบัติธรรม, กุฏิเจ้าอาวาสและกุฏิพระลูกวัด สำนักสงฆ์จามเทวีนิมิตร ม.6 บ.ทาร้องเรือ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ. เนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในห้วงที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติฯ ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว