ข่าวรัฐสภา

จังหวัดระนอง คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับฟังบรรยายสรุปและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง จังหวัดระนอง คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมกับพลตำรวจโท สรศักดิ์ เย็นเปรม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พลตำรวจตรี หัสชัย เรืองมาลัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัด เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว มาตรการในการดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดระนองและสถานีตำรวจภูธรในสังกัด

โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการ ได้ให้ข้อแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดระนอง รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจตามนโยบายของรัฐบาลด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน