ข่าวรัฐสภา

ณ ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ VDNKh Expo Pavillion 75 กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พลเอก วินัย สร้างสุขดี และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้าร่วมการประชุม International Forum on Parliamentarism Development

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมระหว่างประเทศ VDNKh Expo Pavillion 75 กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พลเอก วินัย สร้างสุขดี และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้าร่วมการประชุม International Forum on Parliamentarism Development
ในการประชุมครั้งนี้ นาย Vyacheslav Volodin ประธานสภาดูมาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะประธานในพิธีเปิดการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและกล่าวถึงความสำคัญของการใช้กลไกทางรัฐสภาในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนบทบาทของการทูตสาธารณะในการบรรเทาความขัดแย้งต่าง ๆ

โอกาสนี้ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายในหัวข้อ บทบาทรัฐสภาในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศ การสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติในการพัฒนาเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 และการประชุมโต๊ะกลมเรื่องบทบาทงานด้านนิติบัญญัติในการสนับสนุนสื่อ
ในช่วงเย็น ประธานสภาดูมาเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการให้กับแขกผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งคณะผู้แทนฯ ได้พบปะพูดคุยกับประธานสภาดูมาพร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน
ทั้งนี้ การประชุม International Forum on Parliamentarism Development ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของงานนิติบัญญัติในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 550 คน จาก 83 ประเทศทั่วโลก และองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 11 องค์การ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน