มทบ.33 กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561


มทบ.33 กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาคลองแม่ข่า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

วันนี้ วันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 10.09 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมี พ.อ.สืบสกุล บัวระวงศ์ รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร) สมาชิกจิตอาสาจากทหารมณฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน ปภ.เชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และจิตอาสาในเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวนกว่า 800 คน เข้าร่วม เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ อาทิ ทาสีสะพาน ทำความสะอาดบริเวณถนน กำจัดวัชพืชริมคลองแม่ข่า ที่เป็นคลองสายสำคัญของเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีพระราชประสงค์ให้จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น และสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและสังคม และเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ให้ทุกจังหวัดดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมถึงความรัก ความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยพร้อมเพรียงกัน