Reporter&Thai Army

# สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ #

# สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อ #

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.62

บก.ทท.(นทพ.)

สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ อำเภอดอยหล่อพร้อมทั้งร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อหางบประมาณดำเนินโครงการ ฯ

โดยมี นาย วิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่