ข่าวรัฐสภา

จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนท์ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว (เขต 7) ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานอนุกรรมการ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ และอนุกรรมการ ร่วมประชุมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤกษ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอเมือง และทีมขับเคลื่อน บรรยายสรุปข้อมูล

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน