คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) และการทำเกษตรแบบ Contract Farming ERP,MRP
จากนั้น เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรายใหญ่ Top 5 ของประเทศ ภายใต้ตราสินค้า “KC” ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต โดยมี นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงาน

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน