ข่าวรัฐสภา

จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว (เขต 7) ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานอนุกรรมการ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ
นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดเพชรบูรณ์
จากการรับฟังประชาชน พบปัญหาหลัก ๆ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ การสร้างมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งคณะอนุกรรมการ จะนำปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน