Uncategorized

“พ่อเมืองกำแพงเพชรเยี่ยมสวนเกษตรลุงฮุยบรรยากาศของการพักผ่อนเรียนรู้เกษตรผสมผสานที่ยั่งยืน”

“พ่อเมืองกำแพงเพชรเยี่ยมสวนเกษตรลุงฮุยบรรยากาศของการพักผ่อนเรียนรู้เกษตรผสมผสานที่ยั่งยืน”
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่าจังหวัดกำแพงเพชร นายสถิตย์ ภู่ทิตย์ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร เดินทางเข้าชมสวนทุเรียน เงาะ มะไฟ ที่สวนลุงฮุย สวนเกษตรผสมผสาน อยู่หลังโรงเรียนบ้านหนองกรด ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
นางมณฑิรา ศรีงาม อายุ 57 ปี บุตรสาวของนายฮุย จันทร์เจริญ หนึ่งในผู้สืบสาน การเกษตรการ ปลูกทุเรียนของลุงฮุย กล่าวว่า สวนเกษตรแห่งนี้ มีเนื้อที่ 27 ไร่มีทุเรียนจำนวน 200 ต้น เงาะ 300 ต้น นอกจากนั้นยังมีลองกอง มะไฟ มังคุดและอื่นๆที่เป็นผลไม้ที่ออกตามฤดูกาล ตนเองได้ศึกษาและใช้เวลามามากพอสมควรเรียนรู้เพื่อดูแล เพราะสวนนี้ จะไม่ใช้สารเคมี โดยจะเน้นไปในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพให้กับผู้บริโภค ส่วนเรื่องของการตลาด ก็ไม่ได้มองถึงระดับการส่งออก ตั้งใจผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีทุเรียนรสชาติดีไว้บริโภคก็พอใจ
นางมณฑิรา ศรีงาม กล่าวต่ออีกว่า หลังจากผู้เป็นพ่อ คือนายฮุย เสียชีวิต ไป ก็ได้นายศุภชัย ศรีงาม และตนอาสาที่จะ พัฒนาสวนลุงฮุย ให้เป็นสวนเกษตรผสมผสานที่ยั่งยืน โดยได้ศึกษาลองผิดลองถูก ในการดูแลบำรุงรักษา ต้นทุเรียน ให้มีคุณภาพดี ปัจจุบันสวนแห่งนี้ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นบ้านพัก สไตล์ “บ้านดิน” กับบรรยากาศริมคลอง กว่า 10 หลัง ให้ผู้มาพักสุขไปกับบรรยากาศของการพักผ่อนเรียนรู้เกษตรผสมผสาน
นายธวัชชัย ศรีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่ามีความรู้สึกชื่นชมถึงการดูแลรักษาสวนนี้มายาวนานกว่า 50 ปี พร้อมจะได้ประสานกับทางเกษตรจังหวัด เพื่อพิจารณาเป็นสวน เกษตรผสมผสานแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดโดยเฉพาะการเพาะปลูกทุเรียน พร้อม จะได้พิจารณาให้เป็นปราชญ์ ชาวบ้านเพื่อที่จะนำความรู้ และประสบการณ์ ไปเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจที่จะปลูกทุเรียน ได้ทราบกันต่อไป

 

สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน