ข่าวเชียงใหม่

“ไทย-จีน ร่วมมือ ด้านการเกษตร”

“ไทย-จีน ร่วมมือ ด้านการเกษตร”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00น. เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสัมนาโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย-มณฑลซานตง” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทย ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ท่านติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองราชเลขานุการ ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมนา ในการนี้ ท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมถึงผู้แทนภาครัฐและนักธุรกิจจากมณฑลซานตง และประธานมูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรไทยและคณะ ร่วมในการสัมนาในครั้งนี้ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ กล่าวว่า ในนามของเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ จากมณฑลซานตงและมูลนิธิฯ ในการนำผลผลิตทางการเกษตรของไทยส่งออกไปขายยังมณฑลซานตงและนำเครื่องจักรที่ทันสมัยจากมณฑลซานตง มาให้เกษตรกรไทยได้ใช้ ซึ่งถือเป็นการ พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทย ในอนาคต และเป็นก้าวสำคัญต่อเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตและต่อยอดทางการเกษตรทางด้านครื่องจักรที่มีคุณภาพ ต่อไป

 

cr @สมพล แสนคำ