กกล.รส.จว.ล.พ. โดยมว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.แม่ทา ทำการจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา


เมื่อ 5 พ.ค.61, 0800 – 6 พ.ค.61, 0700 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดยมว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.แม่ทา ทำการจัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจค้นและสกัดกั้นสิ่งผิดกฏหมาย ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา (กาดสวนกล้วย) ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จว.ล.พ. ผลการปฏิบัติฯ ตรวจพบผู้กระทำความผิด จำนวน 2 ราย ดังนี้.-
1. นายสันติ ใจกว้าง อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 12 ม.2 ต.ปง อ.ปง จว.พ.ย.
ในข้อหาเสพและเป็นผู้ขับขี่รถ (รถยนต์กระบะ) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทเเอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
๒. นายบรรณภัทร ฉลอม อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 574 ม.7 ต.พระบาท อ.เมือง จว.ล.ป.
ในข้อหาเสพและเป็นผู้ขับขี่รถ (รถ จยย.) เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทเเอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย

cr @Nopadol 3243 / Aey