กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.ทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมสังเกตการณ์กรณีข้อขัดแย้ง เรื่องที่ทำกิน


เมื่อ 6 พ.ค.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.ทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมสังเกตการณ์กรณีข้อขัดแย้ง เรื่องที่ทำกิน ระหว่าง บริษัท ชี ไอ จี อินเตอร์กรุ๊ป ซึ่งได้รับอายุประทานบัตร จำนวน 6 ปี (การทำเหมืองแร่) ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.58 – 2 ส.ค.65 จำนวน 599 ไร่ 2 งาน 72 ตร.วา โดยได้รับอนุญาตจากระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว กับ ชาวบ้าน ม.4, 7, 9, 11 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. ขั้นต้นชาวบ้านฯ ได้ขอให้บริษัทฯ ได้นำรถไถและเครื่องจักรออกจากพื้นที่ฯ ไปก่อน และจะนัดคุยกันใหม่อีกครั้ง ชาวบ้านฯ จึงได้แยกย้ายกันกลับ ณ เหมืองแร่ ม.1 บ.วงษาพัฒนา ต.แม่ตืน อ.ลี้ จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 150 คน เหตุการณ์ทั่วไป, ปกติ

cr @Nopadol 3243 / Aey