นายกฤษรชฎะชญตว์ กฤตพิพัฒนโภคิน  ผู้อำนวยการรายการรอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย เข้ารับรางวัล “ต้นธรรม” ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 


เมื่อวันที่ 4 พ.ค.  นายกฤษรชฎะชญตว์ กฤตพิพัฒนโภคิน  ผู้อำนวยการรายการรอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย เข้ารับรางวัล “ต้นธรรม” ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 จาก มูลนิธิจิตโสภณภาวนาโดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ตนเป็นผู้ได้รับรางวัล “ต้นธรรม” บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี ครั้งที่ 1 สาขาผู้ทำประโยชน์เพื่อสังคมมและประเทศชาติ โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 4 พ.ค.ที่ผ่านมา นอกจากนั้น นี้ยังมีบุคลที่เป็นต้นแบบให้กับสังคมด้านอื่นมารับรางวัลด้วย อาทิ คุณมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล จากกลุ่มเซนทรัล คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ คุณสมบัติ เมทะนี คุณเศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ พ.ต.ต.สืบศักดิ์ ผันสืบ เป็นต้น