ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐสภากับการขับเคลื่อนอาเซียนใน 50 ปีข้างหน้า” กิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา”

วันที่ 6 มิถุนายน เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐสภากับการขับเคลื่อนอาเซียนใน 50 ปีข้างหน้า” กิจกรรม “เปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน