รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการป่าชุมชน และการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามโครงการป่าชุมชน และการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เวลา 10.00 นาฬิกา พอเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ

ได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอตากฟ้า ณ ที่ทำการอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

โดยในภาคเช้าได้มีการนำเสนอสรุปข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มจังหวัดจะนำเสนอนายกรัฐมนตรี ความพร้อมในการมอบหนังสืออนุญาตมี่ดินทำกินให้ชุมชน และสถานการณ์ป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า การบุกรุกยึดครองที่ดินป่าไม้ และความก้าวหน้าการจัดที่ดินชุมชนและปัญหาอุปสรรค ปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนฯ และป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการผ่อนผันตามคำสั่ง คสช.ที่66/2557

ปัญหาอุปสรรค การขออนุญาตใช้ที่ดินป่าไม้ ของส่วนราชการและประชาชน รวมถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ด้านน้ำบาดาลและด้านน้ำผิวดิน โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และป่าในเมือง สวนป่า

ทั้งนี้ในภาคบ่ายจะได้ลงพื้นที่ที่วัดไตรคีรีวราราม ต.พุนกยุง จ.นครสวรรค์ ตรวจติดคามโครงการป่าชุมชนบ้านไตรคีรี และเดินทางไปที่บ้านหนองระหำ ม.4 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เพื่อตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ให้มีความต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป

/// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 ///