ร้องทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้าน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าบ้านสารวัตรกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 30 คน


วันที่ 6 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น
นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอเมืองพิจิตร นำโดย นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง จ่าสิบเอกจีรเดช มีสมบูรณ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชน กกล.รส.จังหวัดพิจิตร ดาบตำรวจนเรศ คำเขียน ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองพิจิตร พร้อมด้วยสมาชิก อส. ชุดปฏิบัติการมวลชน กกล.รส.จว.พิจิตร และชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองพิจิตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้าน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าบ้านสารวัตรกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร มีประชาชนสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 30 คน มีประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน 1 เรื่อง รับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปพบตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวแล้ว

 

,