Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น.น. โดย พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.38/รอง ผบ.กกล.รส.มทบ.38 ได้นำกำลังพลจาก มทบ.38 และ หมู่.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่11(สะเนียน), อบต.สะเนียน และ ผู้นำชุมชนบ้านสองแคว หมู่ 5 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยนำรถบรรทุกน้ำจาก อบต.สะเนียน ร่วมดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำยาว-น้ำสวดเหนือ บ้านสองเเคว พิกัด PA700859

เมื่อ 7 มี.ค. 62 เวลา 0800 กกล.รส.จว.น.น. โดย พ.อ.วิทยา แก้วพรม รอง ผบ.มทบ.38/รอง ผบ.กกล.รส.มทบ.38 ได้นำกำลังพลจาก มทบ.38 และ หมู่.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 1 มทบ.38 (อ.เมืองน่าน) ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่11(สะเนียน), อบต.สะเนียน และ ผู้นำชุมชนบ้านสองแคว หมู่ 5 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยนำรถบรรทุกน้ำจาก อบต.สะเนียน ร่วมดับไฟป่าบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำยาว-น้ำสวดเหนือ บ้านสองเเคว พิกัด PA700859 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯเสียหาย ประมาณ 30 ไร่ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการลักลอบเผาป่าเพื่อหาของป่า ปัจจุบันสามารถควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้ว และชุดดับไฟป่ายังคงเฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป เหตุการณ์ทั่วไปปกติ