ข่าวกระแสสังคม

ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิ นพรัช รัตนโกสินทร์ มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก.72 พรรษา จำนวน594,974,524.82 บาท

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561
ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ประธานมูลนิธิ นพรัช รัตนโกสินทร์ มอบเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก.72 พรรษา จำนวน594,974,524.82 บาท
ให้แก่ นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร
อธิบดีกรมราชเลขานุการ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยมีคณะกรรมการมูลนิธินพรัช รัตนโกสินทร์ ร่วมด้วยดังนี้ พลเอก สำเภา ชูศรี รองประธานมูลนิธิฯ พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท กรรมการ และ พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ