จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ


วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ฟีด จำกัด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ นำโดย พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธีประธานคณะอนุกรรมการ ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ ของบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ฟีด จำกัด จากคณะผู้บริหารในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการทำฟาร์มไก่ไข่ และกระบวนการผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่ไข่ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ซึ่งเน้นความสะอาดและความสดของสินค้า
จากนั้น ศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสุกรแบบครบวงจร ซึ่งดำเนินการภายใต้ “Smart Farming” โดยใช้นวัตกรรมในการจัดการฟาร์ม มีโรงเรือนปิดที่ใช้ระบบระเหยไอน้ำเย็น ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ รวมทั้งเยี่ยมชมโรงงานชำแหละสุกรแบบครบวงจร ของบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูล

ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน