กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ น.ส.เกศริน โทป๊ก ผช.อคส., นางอุบล


เมื่อ 7 พ.ค.61, 1530 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ น.ส.เกศริน โทป๊ก ผช.อคส., นางอุบล สุภีร์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครอง จว.ล.พ. และจนท.รมยา ร่วมกันเปิดกุญแจคลังข้าว เพื่อเปิดผ้าคลุมข้าว และทำการรมยาข้าวสาร ณ คลังข้าวเมืองเจริญ หลัง 1 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จว.ล.พ
โดยมีข้าวสารในโกดังฯ จำนวน 38,609 กระสอบ ผลการปฏิบัติฯ จำนวนข้าวสารครบตามจำนวน สภาพคลังทั่วไป, ปกติ

cr @Nopadol 3243 / Aey