กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ หน.ส่วนราชการฯ, ผู้บริหารอปท., กำนัน, ผญบ., คณะแพทย์ รพ.เวียงหนองล่อง,


เมื่อ 7 พ.ค.61, 1300 – 1500 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ หน.ส่วนราชการฯ, ผู้บริหารอปท., กำนัน, ผญบ., คณะแพทย์ รพ.เวียงหนองล่อง, เจ้าคณะตำบล อ.เวียงหนองล่อง และ สารวัตรกำนัน, เข้าร่วมประชุมตามที่ รพ.เวียงหนองล่อง ประสบปัญหาวิกฤตการเงิน ระดับ 7 จึงได้จัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือระดับอำเภอ มีแนวทางจัดหารายได้โดยการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนการกุศลขึ้นในเดือน ส.ค.61 ประกอบกับกองทุนโรคไต รพ.เวียงน่าน จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันครูบาศรีวิชัย วันที่ 11 มิ.ย.61 โดยมี นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นอภ.เวียงหนองล่อง เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 100 คน

cr @Nopadol 3243 / Aey