กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ อบต.ตำบลทาแม่ลอบ ร่วมกัน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน


เมื่อ 7 พ.ค.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ อบต.ตำบลทาแม่ลอบ ร่วมกัน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ นายธวัช สุริยะสิทธิ์ บ้านเลขที่ 47 ม.2 บ.ต้นผึ้ง ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จว.ล.พ. ตามโครงการ ” นายอำเภอของประชาชน ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อ.แม่ทา จว.ล.พ. และ อบต.ทาแม่ลอบ ผลการปฏิบัติได้ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านเป็นทึ่เรียบร้อยแล้ว

cr @Nopadol 3243 / Aey