Uncategorized

จ.อุทัยธานี…!! นายอำเภอหนุ่มไฟแรงเร่งสำรวจอ่างเก็บน้ำ “ทับเสลา” .

จ.อุทัยธานี…!! นายอำเภอหนุ่มไฟแรงเร่งสำรวจอ่างเก็บน้ำ “ทับเสลา” ….!!@ จากการรายงานของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี พร้อมด้วย นายบุญเลิศ บุปผาทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน อ่างเก็บน้ำทับเสลา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจและติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำทับเสลา ในพื้นที่ ตำบลระบำอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ด้วยงบประมาณ 142,791,043 บาท โดยโครงการดังกล่าว จะช่วยให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรของราษฎรในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งนี้เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา อุทกภัย ในพื้นที่ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้อย่างยั่งยืน…

.สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว. วินัย ชำนาญปืน รายงาน…แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897