ชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออกสานปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ รวมพลัง 30 สถานพยาบาลสัตว์เลี้ยง เปิดทำหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรกว่า 2,000 ตัว


ชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออกสานปณิธานเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ รวมพลัง 30 สถานพยาบาลสัตว์เลี้ยง เปิดทำหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวจรกว่า 2,000 ตัว ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก ในพื้นที่ชลบุรีดำเนินการ 8 แห่ง นำร่องในระยะ 3 เดือน ก่อนดันเป็นโมเดลดำเนินการทั่วประเทศ

วันที่ 7 พ.ค เวลา 15.00 น.น.สพ.เผด็จ ศิริดำรง คณะกรรมการชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เปิดเผยว่าทางชมรมได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเพื่อหาแนวทางการดำเนินการปฏิบัติงานด้านสาธารณกุศลเป็นโครงการความร่วมมือร่วมกันของผู้บริหารสถานพยาบาลสัตว์ประมาณ 30 แห่งทั่วภาคตะวันออก เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม

ทั้งนี้ จะได้เปิดให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มสัตว์เลี้ยงจรจัดทั้งสุนัขและแมวในระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน-สิงหาคม) รวมทั้งภาคตะวันออกจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ตัว โดยแต่ละแห่งจะให้บริการได้ประมาณ 70 ตัว ในส่วนพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้นจะได้ดำเนินการทั้งหมด 8 สถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดจะได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานพยาบาลสัตว์ที่มีความเหมาะสมในเร็วๆ นี้

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำร่องในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งดำเนินการโดยสัตวแพทย์ในพื้นที่ร่วมกันผลักดัน เนื่องด้วยชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออกอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ที่ดำเนินการตามแนวทางพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระดำริให้ดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ด้วยเช่นกัน

 

ภาพข่าว/สมชาย โคตล่ามแขก